Piaskowiec – płyta obcinana formatowana szlifowana