Skip to main content

Kamienne ścieżki ogrodowe

[row] [column span=”six”]

Prezentujemy przegląd kamiennych ścieżek ogrodowych, od form naturalistycznych do bardziej formatowanych o charakterze chodników. Prezentowane nawierzchnie mogą być także wykorzystane jako powierzchnie tarasów, patiów, a niektóre nawet podjazdów. Przy każdym rozwiązaniu wskazujemy skały, z których można wykonać dany typ ścieżki.

[/column] [column span=”six”]

[/column] [/row]

Kamienna ścieżka ogrodowa z pojedynczych płyt poligonalnych na trawie

[row] [column span=”six”]

Płyty kamienne - ścieżka na trawniku[/column] [column span=”six”] [styledlist style=”square” text_size=”none”]

 • Pojedyncze płyty kamienne rozłożone bezpośrednio na darni. Płaska powierzchnia płyt pozwala na taki zabieg. Grubość płyt zapewnia ich niezbędną wytrzymałość, a mimo to pozwala kosić trawnik (nie nadaje się jedynie dla trawników bardzo nisko koszonych typu golfowego).
 • Zalety: bardzo szybkie i łatwe wykonanie, dowolna aranżacja kształtu.
 • Możliwa do wykonania z płyt kamiennych z gnejsu, kwarcytu, piaskowca, wapienia.
[/styledlist] [/column] [/row]

Kamienna ścieżka ogrodowa z pojedynczych płyt poligonalnych w trawie

[row] [column span=”six”]

Ścieżka z gnejsu[/column] [column span=”six”] [styledlist style=”square” text_size=”none”]

 • Pojedyncze płyty z kamienia wkopane w darń. Można to zrobić przed zasianiem trawnika lub w trakcie jego wegetacji. Ze względu na stosunkowo niewielką grubość płyt wymagane jedynie zdjęcie darni. Nadaje się na ścieżki na wszystkie trawniki, także nisko cięte.
 • Zalety: szybkie i łatwe wykonanie, dowolna aranżacja kształtu.
 • Możliwa do wykonania z płyt kamiennych z gnejsu, granitu (małe płyty), kwarcytu, piaskowca, wapienia.
[/styledlist] [/column] [/row]

Kamienna ścieżka ogrodowa z płyt poligonalnych z obramowaniem – wersja 1

[row] [column span=”six”]

Ścieżka z gnejsu na podbudowie z betonu[/column] [column span=”six”] [styledlist style=”square” text_size=”none”]

 • Bardziej „formalne” zorganizowanie powierzchni. Obramowanie z kostki granitowej. Chodnik na podbudowie betonowej. Jako wypełnienie między płytami zastosowano żwir.
 • Zalety: łatwe wykonanie, dowolna aranżacja kształtu.
 • Możliwa do wykonania z płyt kamiennych z gnejsu, kwarcytu, piaskowca, wapienia.
[/styledlist] [/column] [/row]

Kamienna ścieżka ogrodowa z płyt poligonalnych z obramowaniem – wersja 2

[row] [column span=”six”]

Płyty z gnejsu oraz kostka granitowa[/column] [column span=”six”] [styledlist style=”square” text_size=”none”]

 • Bardziej „formalne” zorganizowanie powierzchni. Obramowanie z obrzeża granitowego surowo łupanego. Chodnik bez podbudowy betonowej. Jako wypełnienie między płytami zastosowano kostkę granitową. Chodnik płynnie się łączy z trawnikiem przez „wtopienie” ostatnich płyt w trawnik (na zdjęciu jeszcze nie wyrósł). Chcieliśmy pokazać możliwość „płynnego” połączenia podjazdu z kostki granitowej z trawą.
 • Zalety: łatwe wykonanie, dowolna aranżacja kształtu.
 • Możliwa do wykonania z płyt kamiennych z gnejsu, kwarcytu, piaskowca, wapienia.
[/styledlist] [/column] [/row]

Kamienna ścieżka ogrodowa z płyt poligonalnych z obramowaniem – wersja 3

[row] [column span=”six”][/column] [column span=”six”] [styledlist style=”square” text_size=”none”]
 • Ścieżka w formie chodnika. Obramowanie i powierzchnia z piaskowca. Chodnik na podbudowy betonowej. Płyty kamienne „wtopione” w beton.
 • Zalety: łatwe wykonanie, dowolna aranżacja kształtu.
 • Możliwa do wykonania z płyt kamiennych z gnejsu, kwarcytu, piaskowca, wapienia.
[/styledlist] [/column] [/row]

Kamienna powierzchnia ogrodowa z płyt poligonalnych

[row] [column span=”six”]

podjazd z gnejsu i granitu[/column] [column span=”six”] [styledlist style=”square” text_size=”none”]

 • Powierzchnia kamienna na podbudowie (jak przy nawierzchniach z kostki granitowej), która może być mocno obciążana. Nadaje się na podjazdy, oczywiście także na tarasy, patia itp. Obramowanie z obrzeża granitowego surowo łupanego.
 • Zalety: dowolna aranżacja kształtu.
 • Możliwa do wykonania z płyt kamiennych z gnejsu, kwarcytu, piaskowca, wapienia (dobór skał zależny od obciążeń – na podjazdy najlepszy gnejs jak na prezentowanym zdjęciu).
[/styledlist] [/column] [/row]

Kamienna powierzchnia ogrodowa z płyt formatowanych – wersja 1

[row] [column span=”six”]

[/column] [column span=”six”] [styledlist style=”square” text_size=”none”]

 • Powierzchnia kamienna z płyt formatowanych na podbudowie (jak przy nawierzchniach z kostki granitowej), która może być mocno obciążana. Na ścieżki, tarasy, patia itp. Obramowanie z dowolnego kamienia. „Fuga” z grysu lub żwiru.
 • Płyty mogą mieć brzegi łamane (jak na zdjęciu, bardziej naturalny wygląd) lub cięte.
 • Powierzchnie płyt: łupane, „po pile”, szlifowane, piaskowane.
 • Zalety: dowolna aranżacja kształtu, ale brzegi proste lub linia łamana.
 • Możliwa do wykonania z płyt kamiennych z gnejsu, granitu, kwarcytu, piaskowca.
[/styledlist] [/column] [/row]

Kamienna powierzchnia ogrodowa z płyt formatowanych – wersja 2

[row] [column span=”six”]

[/column] [column span=”six”] [styledlist style=”square” text_size=”none”]

 • Powierzchnia kamienna z płyt formatowanych na podbudowie (jak przy nawierzchniach z kostki granitowej), która może być mocno obciążana. Na ścieżki, tarasy, patia itp. Obramowanie z dowolnego kamienia.
 • Płyty mogą mieć brzegi łamane (jak na zdjęciu, bardziej naturalny wygląd) lub cięte.
 • Powierzchnie płyt: łupane, „po pile”, szlifowane, piaskowane.
 • Zalety: dowolna aranżacja kształtu, ale brzegi proste lub linia łamana.
 • Możliwa do wykonania z płyt kamiennych z gnejsu, granitu, kwarcytu, piaskowca.
[/styledlist] [/column] [/row]
[row] [column span=”six”]

Każda skała to cała gama innych, niepowtarzalnych kolorów. Zobacz jakich:

href="https://www.urok-kamienia.pl/plyty-kamienne-z-gnejsu/" data-color-override="false" data-hover-color-override="false" data-hover-text-color-override="#fff">Płyty kamienne z gnejsu

href="https://www.urok-kamienia.pl/plyty-granitowe-sciezki-chodniki-tarasy/" data-color-override="false" data-hover-color-override="false" data-hover-text-color-override="#fff">Płyty kamienne z granitu [/column] [column span=”six”]

href="https://www.urok-kamienia.pl/plyty-z-kwarcytu/" data-color-override="false" data-hover-color-override="false" data-hover-text-color-override="#fff">Płyty kamienne z kwarcytu

href="https://www.urok-kamienia.pl/plyty-kamienne-z-piaskowca/" data-color-override="false" data-hover-color-override="false" data-hover-text-color-override="#fff">Płyty kamienne z piaskowca

href="https://www.urok-kamienia.pl/plyty-kamienne-z-wapienia/" data-color-override="false" data-hover-color-override="false" data-hover-text-color-override="#fff">Płyty kamienne z wapienia [/column] [/row]