Łatwość położenia

  • Dodatkowym wielkim atutem oferowanego przez nas kamienia jest jego faktura. Ze względu na to, że pochodzi z górotworów warstwowych jest płaski i praktycznie do zastosowania dwustronnego  Kamień taki nie musi być poddany piłowaniu, czy szlifowaniu, aby otrzymać płaską powierzchnię niezbędną do łatwego układania. Jednocześnie jego faktura jest nienaruszona i naturalna.

 

  • Na zdjęciu: paleta kamienia

© 2018 | Darston sp. z o.o.

Projekt własny Darston sp. z o.o