Skip to main content
Tag

obrzeża granitowe

Podjazd z kamienia naturalnego – budowa

By PoradyOne Comment

Omówiliśmy w oddzielnym artykule budowę tarasu z płyt kamiennych (czytaj: „Budowa tarasu z kamienia”.) Podjazd to nieco bardziej odpowiedzialne wyzwanie. Ogólne zasady są co prawda zbieżne, ale różnice pojawiają się głównie w podbudowie i materiale kamiennym potrzebnym do jego wykonania. Nawierzchnia podjazdu będzie musiała przenosić znaczne obciążenia oraz wykazywać większą zdolność do odprowadzania wód opadowych. Takie założenia powodują pewne różnice w wykonawstwie i nieco inny zakres prac.

Zaczynamy jak przy każdej realizacji od starannego zaplanowania obszaru podjazdu i wszystkich elementów związanych z jego budową. Dotyczy to ścieżek odchodzących od podjazdu, ewentualnego chodnika wzdłuż podjazdu, murków oporowych, schodów czy progów. Jeśli wytyczymy w terenie wszystkie te elementy, należy przystąpić do wyznaczenia spadków, zawsze tak aby woda odpływała od budynku i znajdowała miejsce ujścia (pożądane nachylenie min. 2%).

Prace ziemne rozpoczynamy od wykonania drenażu wzdłuż podjazdu, w zależności od jego szerokości z jednej lub obu stron. Kolejna czynność to zebranie nadmiaru ziemi z miejsc wyznaczonych pod podjazd lub uzupełnienie niedoborów tam gdzie jej poziom jest zbyt niski.

Głębokość wykopu powinna zostać dostosowana do zaplanowanego materiału wierzchniego. Jeśli będą to płyty o grubości około 3-4 cm z twardego kamienia typu gnejs, wykop powinien mieć około 40 cm. Można wprowadzić pewne oszczędności związane z grubością podsypki z tłucznia biorąc pod uwagę jakość gruntu rodzimego. Jeśli grunt nie był świeżo naruszony a jedynie zebrana została zbędna warstwa wierzchnia  można o około 10 cm uszczuplić podsypkę a jej grubość ograniczyć do 10 cm. Tłuczeń wysypać należy na 10 cm warstwę pospółki jako warstwy mrozochronnej (głębokość wykopu wynosić wówczas będzie około 30 cm).

Po wykonaniu wykopu przystępujemy do ułożenia obrzeży. Firma nasza poleca do tego typu prac obrzeża granitowe surowołupane o wymiarze 10 x 20 x 40 cm.  Sprawdź ofertę. Położone obrzeża wyznaczą nam teren podjazdu i na tym etapie możemy jeszcze dokonać ewentualnych korekt obszaru, poziomów czy elementów uzupełniających.

Obrzeża układamy na zaprawie betonowej o suchej konsystencji wystarczająca proporcja cementu do mieszanki piaskowo-kamiennej to 2 worki cementu na betoniarkę 150 litrów. Górna krawędź obrzeża stanowić będzie jednocześnie poziom przyszłego podjazdu. Obrzeża układamy na około 10 cm warstwie betonu uprzednio podsypanej 5-10 cm warstwą tłucznia. Kiedy zakończymy układanie obrzeży należy je obsypać z obu stron warstwą betonu do połowy wysokości dla ich ustabilizowania.

Kolejna czynność to wysypanie podsypki i tłucznia na wytyczony obrzeżami podjazd i ubicie kamienia ubijarką wibracyjną. Na tym etapie powinno nam pozostać około 12-15 cm różnicy poziomu podsypki do górnej krawędzi obrzeża.

Płyta nośna powinna być wykonana z dylatacją. Oznacza to, że powinna pracować niezależnie od wszystkich elementów wcześniej wymurowanych. Dylatację najłatwiej wykonać z cienkich płyt styropianowych pociętych na grubość warstwy nośnej (10 cm +2 cm). Styropian układamy np. wzdłuż fundamentu tam gdzie płyta podjazdu stykać się będzie z budynkiem.

Przystępujemy teraz do wykonania warstwy nośnej z betonu zbrojonego stalową siatką (sprzedawana w każdej hurtowni budowlanej w arkuszach o powierzchni 1 m2). Grubość warstwy nośnej to około 10 cm betonu, siatkę umieszczamy na 3cm warstwie betonu a następnie zaścielamy warstwą wierzchnią około 7 cm. Beton powinien mieć na tyle suchą konsystencję aby jednocześnie układać na nim płyty kamienne. Pamiętajmy aby nie planować jednorazowo zbyt dużej powierzchni do wykonania.

Można pracę podzielić na etap zazbrojenia podłoża na poziomie 3-4 cm i w kolejne dni wykonywać układanie płyt na pozostałej warstwie betonu do uzyskania zrównania poziomu kamienia do krawędzi obrzeża. Płyty kładziemy posuwając się od budynku, płyty dopasowujemy krawędziami unikając spoin krzyżowych.

Różnice w grubości płyt kamiennych niwelujemy podsypując lub zbierając nadmiar zaprawy, tak aby uzyskać równą nawierzchnię. W trakcie pasowania płyt często trzeba wykonywać docinanie piłą diamentową. Aby uniknąć pasowania płyt na świeżym betonie zalecamy poukładać płyty na sucho, dopasować je do siebie, następnie poznaczyć aby nie pomylić kolejności. Tak przygotowany materiał układa się szybko i unikamy wówczas pobrudzenia płyt betonem.

Ostatnia czynność to fugowanie całej powierzchni. Pamiętajmy o uprzednim umyciu i zaimpregnowaniu kamienia. Metody fugowania opisaliśmy dla Państwa w innym artykule pt. Fugowanie na sucho”.

Powodzenia!

 Podsumowanie prac związanych z budową podjazdu

Materiały:

 • pospółka – warstwa 10 cm
 • tłuczeń – warstwa 10-20 cm
 • styropian na dylatację
 • beton – warstwa 10 cm
 • siatka zbrojeniowa
 • kamień – płyty gnejs grubości od 2,5- 4,5 cm
 • fuga grubowarstwowa

Kolejność czynności:

 1. Zaplanowanie obszaru podjazdu i elementów towarzyszących
 2. Wykonanie drenażu
 3. Wyznaczenie spadków
 4. Prace ziemne
 5. Położenie obrzeży
 6. Wykonanie dylatacji
 7. Wykonanie warstwy mrozochronnej (pospółka) i warstwy podsypki
 8. Wykonanie warstwy nośnej zbrojonej
 9. Położenie płyt
 10. Fugowanie

Kostka granitowa – rozplanowanie i położenie

By PoradyNo Comments

Kostka granitowa – dożywotnia gwarancja

Brukowanie kostką granitową nie jest przejawem ulegania modzie ani chwilowym trendem. Bruk granitowy to powrót do natury, przejaw dobrego smaku i rozważności inwestora. Wykonanie podjazdu, nawierzchni drogi, ścieżki czy tarasu przy zachowaniu określonych zasad i kolejności prac, prowadzi do harmonijnego bliskiego naturze efektu. Jednocześnie powierzchnie są niezwykle trwałe, wytrzymałe na wszelkie szkodliwe zjawiska a zarazem estetyczne i spełniające najwyższe wymagania właściciela i użytkowników posesji.

Artykuł ten ma na celu przybliżyć Państwu kostkę granitową jako materiał budowlany, który wbrew pozorom nie jest bardzo drogi i równocześnie pokazać sposoby wykonania nawierzchni granitowych. Dla amatorów samodzielnego wykonania będzie to charakterystyka technik stosowanych w brukarstwie a dla inwestorów tekst poglądowy, czego wymagać od firm kładących kostkę granitową. Po zapoznaniu się z tekstem zapraszamy do poznania oferowanego asortymentu czyli kostki granitowej i materiałów uzupełniających (obrzeża, zasypki).

Przybliżenie kosztów inwestycji pozostawię sobie na koniec, ponieważ trzeba wiedzieć za co chce się zapłacić zanim zacznie się liczyć niezbędne wydatki. W kolejności opisałem następujące zagadnienia:

 • rozplanowanie powierzchni
 • wybór obrzeży i kostki
 • przygotowanie podłoża
 • wybór techniki brukowania
 • prace końcowe.

Rozplanowanie powierzchni pod kostkę granitową

 Gorąco zachęcam do starannego zaplanowania wszystkich prac, a szczególnie powierzchni pod brukowanie. Właściwe rozplanowanie kształtu tarasu czy podjazdu i wszystkich ścieżek zbiegających się w określonych miejscach pozwoli nam w trakcie wykonywania prac brukarskich zaoszczędzić materiał i czas. Kształty projektowanych terenów pod bruk  zwykle opieramy na znanych nam figurach geometrycznych najczęściej koła i jego wycinki lub wielokąty. Pamiętajmy, że oprócz założonego kształtu powierzchni pod brukowanie bardzo istotne jest uwzględnienie spadków i zmierzenie różnicy poziomów.

Koło wymierzamy za pomocą cyrkla zrobionego z dwóch prętów stalowych i drutu. Jeden pręt wbijamy w środku koła, drugim zaś zataczamy okrąg dostosowując długość drutu do żądanego promienia. Tak stworzone narzędzie, będzie nam pomocne przy układaniu obrzeży do bieżącego korygowania poprawności łuku (drut powinien być zawsze w tym samym miejscu na pręcie, aby nie powstawały różnice w długości promienia- sznurka do tego narzędzia nie polecam!).

Często przy kreśleniu figur wielokątnych potrzebujemy wyznaczyć kąt prosty. Aby go uzyskać na dowolnej przestrzeni, zastosować

można regułę 3:4:5 z twierdzenia Pitagorasa. Trójkąt oparty na odcinkach 3, 4 i 5 metrów starannie wyznaczony zawsze da nam kąt prosty miedzy bokami 3 i 4 metrowymi.

Planowanie powierzchni pod brukowanie rozpoczynamy zawsze od  zmierzenia różnicy poziomów. Duże powierzchnie wymagają niwelatora, ale mniejsze można z powodzeniem mierzyć długą poziomnicą, przenosząc poziomy przy użyciu np. drewnianych palików. Wyznaczenie i wykonanie spadków jest zabiegiem niezbędnym. Wody opadowe muszą  być na bieżąco odprowadzane z wybrukowanej powierzchni. Najczęściej wystarczający spadek na podjazdach i tarasach to 1%-3% czyli od 1 do 3cm na 1mb. Podczas planowania powierzchni gdzie występują duże spadki pamiętajmy, że można zastosować  stopnie, które bardzo urozmaicają projekt.

Wybór obrzeży i kostki granitowej

 Obrzeża granitowe

Nasza firma sprzedaje obrzeża granitowe  w dwóch asortymentach 8x20x40cm i 10x20x40cm Obrzeża surowołupane świetnie komponują się z trawnikiem tworząc naturalną granicę strefy zieleni i bruku.

Podbudowa pod obrzeża jest prosta do wykonania. Stanowi ją 20-30 centymetrowa podsypka z tłucznia lub pospółki, na którą stosujemy beton półsuchy grubości około 20cm. Obrzeża układamy do rozciągniętej linki wg wcześniej przygotowanych poziomów. Linkę rozpinamy na dwóch prętach tak, aby wyznaczała krawędź obrzeża od strony wewnętrznej (od strony ścieżki, tarasu czy podjazdu). Prace  kończymy zacierając obustronnie obrzeża zaprawą betonową   do połowy ich wysokości. Obramowanie zawsze wykonujemy przed położeniem kostki.

 Kostka granitowa

Kostkę granitową dzieli się zwykle na trzy grupy – mozaikową 40-60mm, małą 70-100mm i dużą 120-220mm. Wybór kostki pod  konkretną powierzchnię jest raczej sprawą gustu. Tylko pod ciężki ruch kołowy nie stosuje się kostki mozaikowej, poza tym każdy wariant jest możliwy.

Przesłanką do podjęcia decyzji mogą być jednak względy ekonomiczne. Każdy rozmiar kostki to różna ilość metrów kwadratowych do ułożenia z 1 tony. Tabelę ze szczegółowymi danymi umieściliśmy na naszej stronie pod hasłem „kostka granitowa”. Kostka mozaikowa daje największą wydajność z tony, ale koszt jej położenia jest najwyższy. Ostateczny koszt całości można oszacować po uzgodnieniu ceny zakupu i wykonania. Wrócę do tematu na zakończenie artykułu.

Przygotowanie podłoża pod kostkę granitową

Ukladanie kostki - rodzaje kruszywWytyczoną powierzchnię wstępnie przygotowujemy do kładzenia obrzeży i kostki. Wykonujemy wykop lub podsypujemy te miejsca, które wykazują odchylenia od pożądanego poziomu zakładając, że pod obrzeże wykop powinien mieć 40 cm głębokości, a pod kostkę granitową w zależności od jej grubości  i przeznaczenia od 20 do 45cm. Podbudowa pod kostkę różni się w zależności od przeznaczenia powierzchni oraz rodzaju gruntu (grunt rodzimy czy podłoże nawiezione).

Tam gdzie  odbywa się ruch pieszy podbudowa składa się z warstwy mrozochronnej, do której  wystarczy zastosować pospółkę o grubości około 10 cm i nośnej składającej się z tłucznia o grubości 10 cm. Całość należy zagęścić ubijarką. Warstwa wyrównawcza (podsypka) to około 4 cm miału kamiennego frakcji 0/5. Warstwa nawierzchniowa to kostka mozaikowa 4/6 lub mała najczęściej 7/9. Podbudowa pod ruch pojazdów różni się grubością warstwy nośnej, którą należy zwiększyć o 20-25cm.

Na zdjęciu (prosimy kliknąć by powiększyć):

1 – tłuczeń
2 – pospółka (warstwa zagęszczona/ubita)
3 – podsypka (warstwa „luźna” by można było układając kamień uzyskać równą powierzchnię)

Techniki brukowania kostki granitowej

Skupię się na bruku rzędowym, ponieważ to najczęściej stosowana technika.

 • Bruk rzędowy układany jest według sznura wyznaczającego rzędy i wysokość nawierzchni
 • Na jeden rząd przeciągamy jeden sznur wyznaczający wysokość nawierzchni z koniecznym spadkiem
 • Początkujący brukarze nie powinni stosować kilku sznurów jednocześnie, ale taki system pozwala łatwiej segregować kostki różnej wielkości
 • Unikamy spoin krzyżowych, spoiny powinny się mijać – najlepiej o połowę
 • Zachowujemy właściwą szerokość spoin
 • Na tarasie układamy rzędy porzecznie do domu, na alejkach układamy krótkie rzędy w poprzek
 • Na bieżąco kontrolujemy prostolinijność i spadki
 • Kostki wbijamy w podsypkę lekko ukośnie co pozwoli łatwiej uzyskać pożądaną pozycję kamienia
 • Przed wbiciem kostki robimy dołek młotkiem brukarskim, aby nie dobijać kostki zbyt mocno
 • Celem zachowania stałej szerokości spoin na bieżąco uzupełniamy szczeliny podsypką pozostawiając 2-3cm miejsca na zasypkę.

 Prace końcowe przy wykonywaniu nawierzchni z kostki granitowej

Prawidłowo wykonana nawierzchnia wypełniana jest zasypką granitową poprzez rozsypanie na nawierzchni. Zasypkę wmiatamy w szpary, szlamujemy wodą i ubijamy nawierzchnię. Zasypka granitowa jak i podsypka grysowa jest sprzedawana przez naszą firmę. Duże ilości mogą być sprzedawane luzem mniejsze pakowane są worki typu big-bag. Do kostki granitowej można stosować szereg preparatów, które w razie potrzeby możemy Państwu polecić, należą do nich fugi, impregnaty i środki czyszczące.

Koszty położenia kostki granitowej

 Wbrew obiegowej opinii kostka granitowa w kolorze szaro-rudym i szarym nie odbiega ceną od kostki betonowej dobrej klasy. Cena brutto m2 w/w kostki granitowej wymiaru 7/9 w naszej firmie waha się od 55-62 zł/m2 wraz z dostawą do klienta. Natomiast kostka mozaikowa 4/6 w tych samych kolorach od 41 do 46zł/m2 z dostawą. Z tych krótkich wyliczeń widać już, że różnice w cenie materiału są znikome. Jedyną różnicę stanowi koszt ułożenia, który na niekorzyść kostki granitowej wynosi około 30-40zł/m2. Powstała różnica jest jednak niewspółmierna do efektu i trwałości bruku uzyskanego z granitu.

Zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na wszelkie wątpliwości, podpowiemy jak skompletować zamówienie, by kostka granitowa, obrzeża granitowe kosztowały jak najmniej (warto od razu zamówić materiały uzupełniające jak zasypka co pozwala obniżyć całościowe koszty transportu).