Skip to main content
Tag

obrzeża

Podjazdy z kamienia

By OfertaNo Comments

Po zbudowania domu przychodzi czas na wykończenie jego otoczenia. Piękne zagospodarowanie otoczenia to zarówno kwestia wyboru nasadzeń jak i wykonanie podjazdów, chodników, ścieżek. Wykonując je z kamienia możemy pięknie połączyć dom z jego otoczeniem, a tym łącznikiem będzie zastosowanie tego samego materiału – kamienia. Kamienny podjazd to marzenie wielu inwestorów. Podnosi koszt wykonania, ale czy nie warto się pokusić o takie rozwiązanie? Po okresie kostki betonowej, nastąpił okres kostki granitowej. Oba te rozwiązania mają swoje zalety. Nic jednak nie przebije podjazdów i chodników z dużych płyt kamiennych uzupełnionych wg uznania:

 • mniejszymi płytami
 • kostką,
 • czy też kruszywem,

a zamkniętych w surowo łupane obrzeża.

podjazd z gnejsu i granitupodjazd z gnejsu i granitu 2

Na zdjęciu obok demonstrujemy jak płyta z gnejsu wygląda z różnymi kolorami kostek granitowych. Oczywiście ten miks kolorów jest jedynie dla celów demonstracyjnych. Nie jesteśmy zwolennikami mieszania płyt i różnych kolorów kostek. Jednak w zależności od gustu można tworzyć przeróżne kompozycje i przełamywać złoto-szary kolor płyty np. kostka szarą lub czarną (prosimy kliknąć by powiększyć zdjęcie).

płyty gnejsowe z kostką granitową

Aby jednak takie powierzchnie cieszyły oko potrzebne jest solidne ich wykonanie. Szczególnie ważne jest rzetelne wykonanie podjazdów z kamienia. Przy wykonywaniu podjazdów kamiennych ważne jest i zagęszczenie gruntu, podkład z kruszywa, grubość podkładu betonowego jak i jego zbrojenie. W szczegóły nie będziemy wchodzić, gdyż wiele zależy od warunków konkretnej budowy (rodzaj gruntu, wielkość powierzchni, przewidywane obciążenia itd.). Ważne by wybrać odpowiedniego wykonawcę, jak i rodzaj materiału. Szczegółowo sposób wykonania podjazdu z płyt kamiennych opisaliśmy w artykule pt. „Podjazd z kamienia naturalnego – budowa”. Zachęcamy do jego przeczytania.

Na podjazdy kamienne polecamy płyty  z gnejsu. Zwracamy uwagę na wielkość oferowanych przez nas płyt – nawet 1-2 szt na metr kwadratowy. Oferowane płyty z gnejsu znakomicie nadają się na chodniki i podjazdy – zob.: płyty kamienne.

Uzupełnieniem będą krawężniki kruszywa do wypełnień.  Oczywiście zachęcamy też do skorzystania z bardzo konkurencyjnej oferty kostki granitowej.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z wykonywanych właśnie (październik) prac. Jest to wykończenie placu przed domem płytami z gnejsu (gnejs szaro-złoty), które uzupełniono kostką granitową. Wybrano wersję stonowaną czyli kostka (szaro-ruda) w tej samej tonacji co płyty kamienne. Można oczywiście płyty „przełamać” kostką granitową o kolorze kontrastującym z płytami. Można część przestrzeni między płytami wypełnić kostką w tej samej tonacji, część zaś w kolorze kontrastującym np. kolorem kontrastującym wydzielić pewne strefy, czy podkreślić kształt placu, wizualnie go poszerzyć lub wydłużyć.

Przygotowanie podłoża – wyrównywanie terenu

Podjazd z kamienia - przygotowanie podłoża 1

Przygotowanie podłoża – wysypanie podsypki i tłucznia na wytyczony obrzeżami podjazd i ubicie kamienia ubijarką wibracyjną

Podjazd z kamienia - przygotowanie podłoża 2

Po wykonaniu całość powierzchni placu tzn. po ułożeniu płyt i kostki granitowej zostanie jeszcze dokładne wypełnienie szczelin między kostką granitową a płytami. Poniżej plac w trakcie budowy, na samym górze strony efekt końcowy.

Podjazd z kamienia - gotowy fragment w słońcu

Podjazd z kamienia naturalnego – budowa

By PoradyOne Comment

Omówiliśmy w oddzielnym artykule budowę tarasu z płyt kamiennych (czytaj: „Budowa tarasu z kamienia”.) Podjazd to nieco bardziej odpowiedzialne wyzwanie. Ogólne zasady są co prawda zbieżne, ale różnice pojawiają się głównie w podbudowie i materiale kamiennym potrzebnym do jego wykonania. Nawierzchnia podjazdu będzie musiała przenosić znaczne obciążenia oraz wykazywać większą zdolność do odprowadzania wód opadowych. Takie założenia powodują pewne różnice w wykonawstwie i nieco inny zakres prac.

Zaczynamy jak przy każdej realizacji od starannego zaplanowania obszaru podjazdu i wszystkich elementów związanych z jego budową. Dotyczy to ścieżek odchodzących od podjazdu, ewentualnego chodnika wzdłuż podjazdu, murków oporowych, schodów czy progów. Jeśli wytyczymy w terenie wszystkie te elementy, należy przystąpić do wyznaczenia spadków, zawsze tak aby woda odpływała od budynku i znajdowała miejsce ujścia (pożądane nachylenie min. 2%).

Prace ziemne rozpoczynamy od wykonania drenażu wzdłuż podjazdu, w zależności od jego szerokości z jednej lub obu stron. Kolejna czynność to zebranie nadmiaru ziemi z miejsc wyznaczonych pod podjazd lub uzupełnienie niedoborów tam gdzie jej poziom jest zbyt niski.

Głębokość wykopu powinna zostać dostosowana do zaplanowanego materiału wierzchniego. Jeśli będą to płyty o grubości około 3-4 cm z twardego kamienia typu gnejs, wykop powinien mieć około 40 cm. Można wprowadzić pewne oszczędności związane z grubością podsypki z tłucznia biorąc pod uwagę jakość gruntu rodzimego. Jeśli grunt nie był świeżo naruszony a jedynie zebrana została zbędna warstwa wierzchnia  można o około 10 cm uszczuplić podsypkę a jej grubość ograniczyć do 10 cm. Tłuczeń wysypać należy na 10 cm warstwę pospółki jako warstwy mrozochronnej (głębokość wykopu wynosić wówczas będzie około 30 cm).

Po wykonaniu wykopu przystępujemy do ułożenia obrzeży. Firma nasza poleca do tego typu prac obrzeża granitowe surowołupane o wymiarze 10 x 20 x 40 cm.  Sprawdź ofertę. Położone obrzeża wyznaczą nam teren podjazdu i na tym etapie możemy jeszcze dokonać ewentualnych korekt obszaru, poziomów czy elementów uzupełniających.

Obrzeża układamy na zaprawie betonowej o suchej konsystencji wystarczająca proporcja cementu do mieszanki piaskowo-kamiennej to 2 worki cementu na betoniarkę 150 litrów. Górna krawędź obrzeża stanowić będzie jednocześnie poziom przyszłego podjazdu. Obrzeża układamy na około 10 cm warstwie betonu uprzednio podsypanej 5-10 cm warstwą tłucznia. Kiedy zakończymy układanie obrzeży należy je obsypać z obu stron warstwą betonu do połowy wysokości dla ich ustabilizowania.

Kolejna czynność to wysypanie podsypki i tłucznia na wytyczony obrzeżami podjazd i ubicie kamienia ubijarką wibracyjną. Na tym etapie powinno nam pozostać około 12-15 cm różnicy poziomu podsypki do górnej krawędzi obrzeża.

Płyta nośna powinna być wykonana z dylatacją. Oznacza to, że powinna pracować niezależnie od wszystkich elementów wcześniej wymurowanych. Dylatację najłatwiej wykonać z cienkich płyt styropianowych pociętych na grubość warstwy nośnej (10 cm +2 cm). Styropian układamy np. wzdłuż fundamentu tam gdzie płyta podjazdu stykać się będzie z budynkiem.

Przystępujemy teraz do wykonania warstwy nośnej z betonu zbrojonego stalową siatką (sprzedawana w każdej hurtowni budowlanej w arkuszach o powierzchni 1 m2). Grubość warstwy nośnej to około 10 cm betonu, siatkę umieszczamy na 3cm warstwie betonu a następnie zaścielamy warstwą wierzchnią około 7 cm. Beton powinien mieć na tyle suchą konsystencję aby jednocześnie układać na nim płyty kamienne. Pamiętajmy aby nie planować jednorazowo zbyt dużej powierzchni do wykonania.

Można pracę podzielić na etap zazbrojenia podłoża na poziomie 3-4 cm i w kolejne dni wykonywać układanie płyt na pozostałej warstwie betonu do uzyskania zrównania poziomu kamienia do krawędzi obrzeża. Płyty kładziemy posuwając się od budynku, płyty dopasowujemy krawędziami unikając spoin krzyżowych.

Różnice w grubości płyt kamiennych niwelujemy podsypując lub zbierając nadmiar zaprawy, tak aby uzyskać równą nawierzchnię. W trakcie pasowania płyt często trzeba wykonywać docinanie piłą diamentową. Aby uniknąć pasowania płyt na świeżym betonie zalecamy poukładać płyty na sucho, dopasować je do siebie, następnie poznaczyć aby nie pomylić kolejności. Tak przygotowany materiał układa się szybko i unikamy wówczas pobrudzenia płyt betonem.

Ostatnia czynność to fugowanie całej powierzchni. Pamiętajmy o uprzednim umyciu i zaimpregnowaniu kamienia. Metody fugowania opisaliśmy dla Państwa w innym artykule pt. Fugowanie na sucho”.

Powodzenia!

 Podsumowanie prac związanych z budową podjazdu

Materiały:

 • pospółka – warstwa 10 cm
 • tłuczeń – warstwa 10-20 cm
 • styropian na dylatację
 • beton – warstwa 10 cm
 • siatka zbrojeniowa
 • kamień – płyty gnejs grubości od 2,5- 4,5 cm
 • fuga grubowarstwowa

Kolejność czynności:

 1. Zaplanowanie obszaru podjazdu i elementów towarzyszących
 2. Wykonanie drenażu
 3. Wyznaczenie spadków
 4. Prace ziemne
 5. Położenie obrzeży
 6. Wykonanie dylatacji
 7. Wykonanie warstwy mrozochronnej (pospółka) i warstwy podsypki
 8. Wykonanie warstwy nośnej zbrojonej
 9. Położenie płyt
 10. Fugowanie

Obrzeża i wypełnienia

By OfertaNo Comments

Proponujemy Państwu nie tylko materiały na nawierzchnie (zob. ofertę „Na posadzki”), ale także materiały uzupełniające, jak obrzeża do podjazdów, tarasów i ścieżek, materiały wypełniające w postaci kruszyw i kostek a także płyty i płytki kamienne cięte.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Specyfikacja oferty w tej kategorii.Obrzeże granitowe na paletach

Obrzeża granitowe surowo łupane

 • szary i szaro-żółty
 • wymiary 10 x 20 x 40
 • paleta zawiera: 69 szt., rozmiar palety: 1,0 x 1,0m, waga palety: około 1,5 tony
 • cena: 14 zł/szt.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Kostka granitowa do wypełnień surowo łupana 4/6, 7/9  i inne,  szarą  iKostka granitowa  szarożółtą  oraz  vanga (czerwoną), kostkę bazaltową lub sjenitową (czarną).

 •  średnia cena: 350 zł/tona

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Kruszywa do wypełnień – gnejs, granit, bazalt i inneKruszywo do wypełnień

 •  cena: od 150-250 zł/tona

——————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Poniżej przykłady wykorzystania proponowanego kamienia.

Obrzeża i wypełnienie Obrzeża granitowe Kruszywa do wypełnień